Klubikarikas 2017/18

SK BALTI BOWLING (BB)

KARIKAVÕISTLUSED

2017/2018

Reglement

  

BB karikavõistlused on individuaalvõistlus, milles selgitatakse klubi hooaja karikavõitjad. Eraldi arvestust peetakse naiste ja meeste osas.

Võistlused toimuvad (reeglina) Al Mare Bowlingusaalis, (Paldiski mnt.96, Tallinn) klubi ametliku treeningu ajal laupäeviti kl. 10.00 - 12.00. Igale vahetusele määratakse ka ettemängimise aeg, mis teatatakse koos vooru toimumise aja teatega.

Võistlustel järgitakse käesolevat juhendit ja võistlussituatsioonide lahendamisel kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.

 

Võistluskirjeldus

Karikavõistlused koosnevad 9+3 voorust (September – Mai; Tallinna MV, Eesti MV ja Estonian Open). Iga voor mängitakse kahel mängupäeval, millest põhivoor toimub ühel treeninglaupäeva hommikul kell 10:00.

Lisaks lülitatakse karikasarja Tallinna MV, Eesti MV ja Estonian Open tulemused. Baltic Bowlingu MV läheb arvestusse ühe vooruna (samal kuul eraldi vooru ei toimu). Eesti MV tulemusi arvestatakse ainult juhul kui see on võimalik (kõikidele on tagatud võrdsed tingimused jne).

Mängitakse 6 sarja erinevatel radadel, reeglina euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Harjutusaeg 5 min. 1. võistlusrajal. Radade vahetus - üks rada paremale.

Registreerimine ja osavõtutasu
Registreerimiseks kontakteeruda Gabriel Veide’ga saates sellekohase e-maili gabriel@mulldisain.com või helistades/sms’ides +372 5823 6065 või kirjutades klubi Facebook’i grupis vastava postituse juurde.
Voorus osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 2 päeva enne vooru toimumise aega. Hilisematele soovijatele ei saa garanteerida vabade kohtade olemasolu.
Võistlusmaksu ei ole. Tasutakse raja kasutamise aeg.

 

Paremuse selgitamine

Mängijate iga vooru paremusjärjestus (eraldi naiste ja meeste osas) selgitatakse välja saavutatud punktisumma alusel kuue sarja summas. Võistlusvoorus saavutatud koht annab koondarvestuses kohapunkte alljärgnevalt:

 

Koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Punktid

30

25

20

17

15

13

11

9

7

6

5

4

3

2

1

 

Tasaseisude puhul rakendatakse paremusjärjestuse määramisel EVML võistlusmääruste reegleid.

Hooaja kokkuvõttes karikavõistluse paremusjärjestus selgitatakse välja iga võistleja 8 (kaheksa) parema osavõistluse kohapunktide summeerimisel. Hooaja karikavõitja on klubi liige, kes saavutab suurima kohapunktide summa.

Võrdsete kohapunktide summa korral on parem võistleja, kellel on arvestusse võetud võistlustel saavutatud enam esimesi kohti, selle võrdsuse korral teisi kohti jne kuni võitja selgumiseni. Juhul, kui ka peale seda ei selgu paremust ühele võistlejale, siis on parem võistleja, kes on visanud parema punktisumma arvestusse võetud võistlustel kokku.

Autasustamine

Iga vooru (v.a. BB MV, Tallinna MV, Eesti MV ja Estonian Open) parimat meest ja naist autasustatakse Al Mare Bowlingu 1h kinkekaardiga.

Üldarvestuses enim punkte teeninud kolme parimat (eraldi arvestus meestel ja naistel) autasustatakse karikatega. Lisaks autasustatakse üldarvestuses enim punkte teeninud parimat naist ning meest rändkarikaga.

 

Muud sätted 

Iga vooru toimumise aeg ja kohtunik teatatakse hiljemalt osavõistluse toimumise päeval.

Võistlustulemusi kajastatakse klubi veebilehel.