• Klubi esindusvõistkond tiitlivõistlusteks määratakse klubikarika koondtabeli tulemuste põhjal.
  • Esindusvõistkonnaks loetakse ainult klubi esimest võistkonda. Juhul kui võistlusel esindab klubi rohkem kui üks võistkond, siis teiste võistkondade puhul antud reeglid ei rakendu.
  • Juhul kui esindusvõistkond võib olla segavõistkond ning pole määratud mitu naist või meest võistkonda kuulub, siis esmalt määrab Baltic Bowlingu juhatus mitu meest/naist võistkonda kuulub ning seejärel vaadatakse pingerida antud reeglite kohaselt.
  • Esindusvõistkonna määramisel kasutatakse käimasoleva klubikarika seisu.
  • Juhul kui esindusvõistkonna määramise hetkel on hooaja klubikarikas toimunud vähem kui 3 vooru, siis võetakse aluseks eelmise hooaja klubikarika seis.
  • Klubi valitsev meister kuulub alati esindusvõistkonda esimese valikuna olenemata tema klubikarika hetkeseisust.
  • Mängija võib loobuda oma kohast esindusvõistkonnas, kuid sel juhul ei saa ta ka kuuluda samal võistlusel klubi teistesse võistkondadesse.
  • Klubi juhtkond võib mõjuvatel põhjustel lubada erandeid. Mõjuvaks põhjuseks võib näiteks lugeda mängija tervislike põhjuseid või muud kõigile üheselt arusaadavaid põhjuseid.