Kuulutus | Eelvoorude tulemused | Finaal

Osavõtjad
Megapaarist saavad osa võtta 36 esimest registreerunud paari. Lubatud on mees- , nais- ja segapaarid. Võisteldakse ühes arvestuses: meestel händikäp (HK) 80% 215-st, naistel ja alla 18 a. juunioridel 90% 215-st. Arvestatakse 01.09.01 EBL-i ametlikku võistluskeskmist (AVK). Maksimaalne händikäp 48 punkti meestele ja 54 punkti naistele ja juunioridele. Iga paar saab igaks sarjaks händikäpi kummagi võistleja händikäpi summeerimisel.
Paar peab mängima samas koosseisus kogu turniiri vältel. Vahetus on lubatud vaid peakohtuniku eriloal. Vahetusmängija ei või olla kõrgema AVK-ga. Vahetusmängijale saab põhimängija händikäpi punktid.
Osavõtjad peavad järgima bowlingumängijate head riietumistava ja paaridel peab olema vähemalt ühtne särk.

Registreerimine
Registreerimine toimub kuni 02.09.01. e-maili aadressil bowling@balticbowling.ee. Osavõtutasu - 900 EEK paari kohta. Paaride paigutamine alagruppidesse toimub loosimise teel ja mänguaegade tabel avaldatakse hiljemalt 07.09.01. Korraldajatel on õigus kutsuda kellegi loobumise korral või alagruppide täitmiseks lisapaare kuni esimese sarja alguseni.

Võistlussüsteem
I eelvoor
I eelvoor algab 9. septembril, kell 10.00. Mängitakse 6 sarja EU kuuestes alagruppides. Iga sarja järel jagatakse kõigis alagruppides välja võidupunktid: parim visatud summa (koos HK-ga) 6 punkti, 2 summa 5 punkti, 3 summa 4 punkti, 4 summa 3 punkti, 5 summa 2 punkti, 6 summa 1 punkt.

Teise eevooru pääsevad alagruppide kaks esimest ning 12 parema punktisummaga (koos HK-ga) paari.

II eelvoor
24 paremat paari loositakse nelja alagruppi. Mängitakse 3 sarja EU. Iga sarja järel jagatakse kõigis alagruppides välja võidupunktid sama süsteemi järgi nagu I eelvoorus.

Paaride paremusjärjestus kahe eelvooru järel selgitatakse võidupunktide (1 ja 2 eelvooru summa) põhjal. Finaalidesse pääseb 6 paremat paari, sellest:
Eelvoorude põhjal 3 kuni 6 koha saavutanud paarid pääsevad I vahefinaali. Eelvoorude põhjal 2 koha saavutanud paar pääseb II vahefinaali. Eelvoorude 1 koha paar pääseb otse finaali.

I vahefinaal
3 kuni 6 koha saavutanud paarid mängivad 1 sarja EU, milles kaks parema summa saavutanut (koos HK-ga) pääsevad edasi II vahefinaali.

II vahefinaal
I vahefinaali kaks paremat paari ja eelvoorudes 2. koha saavutanud paar
mängivad ühe sarja milles parima summa (koos HK-ga) saavutanud paar pääseb finaali.

Finaal
II vahefinaali võitja ja eelvoorude võitja mängivad kaks sarja, milledes parima summa (koos HK-ga) saanud paar ongi MEGAPAAR.

Võistluse peakohtunik on Rein Mölder.

Auhinnad
Kõiki finaliste autasustatakse esemeliste auhindadega ja Balti Bowling meenetega.On ka eriauhindu.